Tours Nearby Thomas Glacier route fpr climbing to Summit Kilimanjaro Uhuru peak, Mount Kilimanjaro (5 895 m / 19 341 ft), Tanzania

Join the growing Alpine Community now.